S t i c h t in g   T h e o   N ie k u s
 
Stichting Theo Niekus Instagram | Twitter
 
missie
De Stichting heeft als doel het werk van de overleden beeldend kunstenaar Theo Niekus zo goed mogelijk conform zijn laatste wil te beheren. De bedoeling is zijn schilderwerk, zijn analoog en digitaal fotografie archief zoveel mogelijk bij elkaar te houden, zijn werk naar buiten brengen en zichtbaar maken voor een groot publiek in binnen en buitenland en een Artist-in Residence op te zetten voor jonge straatfotografen.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het archief en het werk onder te brengen bij gerenommeerde musea, het initiëren van tentoonstellingen en publicaties, het uitschrijven van prijsvragen voor jonge straatfotografen en het verzorgen van lezingen.
 
anbi status
De stichting Theo Niekus is een non-profit organisatie, heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van financiële steun, giften en donaties van derden. Stichting Theo Niekus heeft een culturele ANBI-status, waardoor u tot 125% van uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. De Geefwet zorgt er voor dat giften aan Culturele ANBI’s met 25% verhoogd mogen worden tot een maximum aan schenkingen van €5.000 per jaar. U kunt de stichting Theo Niekus steunen via een eenmalige gift. Zo kan een gift aan de stichting Theo Niekus aantrekkelijk zijn voor uzelf, want u kunt meer aftrekken van de belastingen dan u doneert.

Een eenmalige gift aan de stichting kan op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw inkomen. Als meer dan 1% (de drempel) van het inkomen aan goede doelen is besteed, is het gedeelte daarboven fiscaal aftrekbaar, tot een maximum van 10% van uw inkomen. Meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI-instellingen kunnen bij elkaar worden opgeteld.

Het rekeningnummer van de stichting is: NL 82 RABO 0371 5652 27
Rsin: 862724120
Voor giften en donaties aan Stichting Theo Niekus, zie hier de link naar een betaalverzoek.

Op dit moment kunnen we door omstandigheden onze plannen ten aanzien van het werk van Theo nog niet uitvoeren. maar door uw steun maakt u het mogelijk deze doelen in de toekomst wellicht te verwezenlijken. Met uw gift steunt u in eerst instantie de petitie campagne ‘Theo draait zich om in zijn Urn’, een officieel gedenkteken op de Hoek Damrak/ Prins Hendrikkade, betaalt u mee aan de opslag waar het werk van Theo zich bevindt en de website van de Stichting in de lucht houden.

In de toekomst willen we ook een periodieke gift formulier aanbieden om tentoonstellingen en publicaties te kunnen verwezenlijken.
 
bestuur
Voorzitter: Mayke Jongsma (voormalige projectmedewerker Internationaal bij het Mondriaan Fonds)
Secretaris: Jocelyne Moreau (partner/weduwe Theo Niekus – fotograaf/filmmaker)
Penningmester: Huib Zeven (directeur Zeven Belastingadviseur)
Reservelid: Leonard Harten (voormalige lid Kunstcommissie Slotervaart Ziekenhuis en voormalige voorzitter Wijkraad Amsterdam Centrum)

Het bestuur draagt volledig onbezoldigd bij aan het welslagen van de plannen van stichting Theo Niekus.

contact: Jocelyne Moreau, tel 0031 653135112
 
comité van aanbeveling
Koos Breukel (portretfotograaf, curator PS camera)
Hans Aarsman (fotograaf, columnist, theatermaker en fotodetective)
Bas Vroege (directeur Stichting Paradox)
Rob Moorees (fotograaf, curator en docent)
Reinier Gerritsen (straatfotograaf)
Hans van der Meer (fotograaf & studiegenoot van Theo Niekus aan MTS voor Fotografie in Den Haag)
 
downloads
PDF Jaarverslag 2021 Stichting Theo Niekus
PDF Jaarverslag 2022 Stichting Theo Niekus
PDF Jaarverslag 2023 Stichting Theo Niekus
PDF Statuten Stichting Theo Niekus
PDF Beleidsplan Stichting Theo Niekus
PDF Ontwerp testament Theo Niekus van 24 juni 2019