S t i c h t in g   T h e o   N ie k u s
 
Stichting Theo Niekus Instagram | Twitter
 
missie
De Stichting heeft als doel het werk van de overleden beeldend kunstenaar Theo Niekus zo goed mogelijk conform zijn laatste wil te beheren. De bedoeling is zijn schilderwerk, zijn analoog en digitaal fotografie archief zoveel mogelijk bij elkaar te houden, zijn werk naar buiten brengen en zichtbaar maken voor een groot publiek in binnen en buitenland en een Artist-in Residence op te zetten voor jonge straatfotografen.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het archief en het werk onder te brengen bij gerenommeerde musea, het initiëren van tentoonstellingen en publicaties, het uitschrijven van prijsvragen voor jonge straatfotografen en het verzorgen van lezingen.
 
bestuur
Voorzitter: Mayke Jongsma (voormalige projectmedewerker Internationaal bij het Mondriaan Fonds)
Secretaris: Jocelyne Moreau (partner/weduwe Theo Niekus – fotograaf/filmmaker)
Penningmester: Huib Zeven(directeur Zeven Belastingadviseur)
contact: Jocelyne Moreau, tel 0031 653135112

Rsin: 862724120
 
downloads
PDF Statuten Stichting Theo Niekus
PDF Beleidsplan Stichting Theo Niekus
PDF ANBI statuten Stichting Theo Niekus (nog niet beschikbaar)
PDF Ontwerp testament Theo Niekus van 24 juni 2019