S t i c h t in g   T h e o   N ie k u s
 
nieuws/blog
 
nieuws
 
27 november 2021, "Zijn testament was al klaar, maar fotograaf Theo stierf net te vroeg", artikel in NRC door Jesper Roele.
 


Is een testament zonder handtekening rechtsgeldig? Daarvoor wordt gepleit in een petitie nu de laatste wil vande Amsterdamse straatfotograaf Theo Niekus niet uitgevoerd dreigt te worden.

"Ik doe het omdat ik mij verantwoordelijk voel voor Theo zijn werk", vertelt Jocelyne Moreau. Bijna elf jaarlang was ze levenspartner van de Amsterdamse straatfotograaf Theo Niekus, die twee jaar geleden onverwachts overleed aan een hartstilstand.

Het hele artikel is als PDF te downloaden bij over Theo.

 
11 mei 2021, start van de campagne "Theo draait zich om in zijn urn".
 
Als straatfotograaf Theo Niekus wist wat er op dit moment gaande is rondom zijn nalatenschap, zou hij zich omdraaien in zijn urn.


Theo Niekus (1956-2019 - professioneel actief van 1975-2019) was een zeer gewaardeerd en uniek Nederlandse straatfotograaf. Zijn werk werd ondersteund door verschillende cultuurfondsen en beeldende kunst Rijksinstellingen en werd veelvuldig tentoongesteld in binnen en buitenland zoals bijvoorbeeld in het Quandgdong Museum of Art in Quangzhou (China) en het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Theo stierf plotseling op 5 oktober 2019 aan een hartinfarct op 63-jarige leeftijd. Theo laat op dat moment zijn levenspartner en fotograaf Jocelyne Moreau na met wie hij tien jaar lang samenwoonde.

Theo had zeer specifieke en weloverwogen wensen ten aanzien van de bestemming van zijn werk en van zijn huis wanneer hij zou komen te overlijden. Hij wilde zijn werk, en later ook hun gezamenlijke huis aan de Schellingwouderdijk te Amsterdam, toegankelijk houden en blijven openbaren en daarmee nieuwe generaties jonge straat fotografen inspireren.

Geruime tijd was hij met de notaris in overleg om zijn wensen op de juiste wijze in een testament vast te leggen. Theo wees daarin zijn partner aan als enige erfgenaam en nam daarin ook een zogenoemde tweetraps-making op met zijn partner als ‘bezwaarde’ en een cultuurfonds als ‘verwachter’.

Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten.

Zolang er geen sprake is van een notarieel testament gaat de wet uit van vererving bij versterf. Er is nu slechts sprake van een ‘informele wil’, dat niet gelijk staat aan een testament. Hierdoor wijst de wet formeel andere erfgenamen aan die niet zijn de door Theo gewilde en aangewezen enig erfgenaam.

Aan de wensen van Theo wordt thans niet voldaan. Sterker nog, faliekant tegen de wensen van Theo in, is de partner van Theo per januari 2021 uit hun gezamenlijke woning ontruimd en wordt er met het nagelaten werk van Theo niets gedaan.

Het huidige Nederlandse wettelijke gesloten stelsel van de uiterste wil wordt tot nu toe zeer rigide toegepast. Deze wet wordt alleen getoetst aan de hand van de aanwezigheid of ontbreken van een handtekening, wat in sommige gevallen de werkelijke uiterste wil van de overledene zelfs geheel uitsluit.

Wij stellen dat een standvastige informele wil, onder bijzondere omstandigheden, net zoveel waarde zou moeten hebben als een notarieel verleden akte.

Wij constateren dat het wettelijke gesloten stelsel van de uiterste wil in sommige gevallen de werkelijke uiterste wil van de overledene zelfs geheel uitsluit. Uit onderzoek blijkt dat maar een klein percentage van de bevolking zijn laatste wil in een testament bij de notaris heeft vastgelegd. In gevallen waarbij in voldoende komt vast te staan wat de uiterste wil van erflater was, zou deze wil uitgangspunt moeten zijn in plaats van vererving bij versterf.

Het wettelijk stelsel leidt in bepaalde gevallen tot een averechtse uitwerking van de wil van erflater en tot een erfenis op een manier die de erflater expliciet anders wilde regelen. Bij een overlijden vlak voor het passeren van een reeds opgesteld ontwerp-testament zou dit ontwerp-testament moeten worden gevolgd, met name wanneer, zoals Theo het wilde en zorgvuldig had uitgekozen, een instelling ten behoeve van het algemeen belang de uiteindelijke verwachter is en zorgvuldig uitgekozen is door de erflater.

Wij verzoeken een verandering van / aanvulling op de wet.
 
  may 11 2021, start of the campaign "Theo turns in his urn". PDF english text
  11 mai 2021, début de la campagne "Theo se retourne dans son urne". PDF texte français
  11. Mai 2021, Start der Aktion "Theo dreht sich in seiner Urne um". PDF Deutscher Text
 
  teken de petitie
  hier affiche PDF naar petitie
 
Oudere berichten zijn binnenkort te vinden op het blog.